Dlaczego warto studiować psychologię?

Praca psychologa to także praca w której wielu rzeczy nie da się przewidzieć podczas porannego picia kawy a co za tym idzie staje się ona, w mojej ocenie, interesująca .

Psychologia jest nauką coraz bardziej docenianą i popularną. Z roku na rok większa liczba Polaków przyznaje się do korzystania z porad psychologa przezwyciężając powoli stereotyp zaburzonego klienta, poszukując porady w celu lepszego funkcjonowania rodzinnego, zawodowego czy społecznego; dążac do samorozwoju zamiast jedynie szukać pomocy w skrajnie negatywnych sytuacjach. Psycholog w świadomości społecznej to osoba zaufana, posiadająca przydatne kompetencje oraz świadoma możliwych problemów swoich klientów. Będąca w stanie służyć swoją osobą zarówno w sytuacjach krytycznych jak i pomóc w odnalezieniu drogi do rozwoju samego siebie. Psycholog to także ceniony pracownik w coraz szerszych gałęziach usług, które na pozór nie mają zbyt wiele wspólnego z psychologią. Poza klasycznym obrazem psychologa pracującego w poradni znajduje także zatrudnienie w firmach szkoleniowych, reklamowych, konsultingowych. Coraz częściej z korzyści jakie płyną z posiadania psychologa w swoim zespole zdają sobie sprawę wielkie korporacje. Zatrudnienie osoby dysponującej takimi kompetencjami, która wspomaga zespół realizacyjny w niektórych kręgach powoli staje się standardem. Świadczy to o wzroście świadomości na temat realnych korzyści wynikających ze stałego wsparcia psychologicznego. Wsparcie to nie tylko zwiększa motywację pracownika, a co za tym idzie jego efektywność, lecz także jest czynnikiem prewencyjnym w kontekście takiego problemu jakim jest wypalenie zawodowe.

Psycholog posiada odpowiednią wiedzę na temat sposobów motywowania pracowników, który przecież nie jest jednakowy dla każdej zatrudnionej osoby i zmienia się w zależności od charakteru pracy, jej czasu oraz sposobu rozliczania. To psycholog jest osobą, która potrafi wskazać drogi zwiększenia efektywności i jednocześnie zadowolenia pracownika niekoniecznie zwiększając wysokość wynagrodzenia, ponieważ – jak pewnie nie wszyscy pracodawcy wiedzą – płaca nie zawsze jest czynnikiem realnie motywującym. Dlatego też posiadana przez psychologa wiedza staje się coraz częściej i coraz bardziej doceniana na rynku pracy otwierając przed absolwentem psychologii wiele dróg możliwej kariery.

Praca psychologa to także praca w której wielu rzeczy nie da się przewidzieć podczas porannego picia kawy a co za tym idzie staje się ona, w mojej ocenie, interesująca .Przede wszystkim wielką zaletą pracy psychologa jest dla mnie jej charakter posiadający cechy wyzwania – konieczności elastycznego i wielotorowego myślenia, szybkiej analizy. To także sztuka porzucania swoich pomysłów, traktowanych niekiedy jak własne dzieci, w momencie gdy zakładana hipoteza okazuje się nietrafiona. Konieczność ta ma przełożenie na sytuacje występujące także w życiu prywatnym psychologa. Pozwala na głębszą analizę wydarzeń stających na jego drodze dokonywanej jednocześnie, dzięki wyćwiczeniu, całkiem sprawnie.

Osoby w każdym wieku są potencjalnymi klientami psychologa. Doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka inteligencji czy osobowości. Wszystkie te obszary są obszarami życia każdego z nas; lub kiedyś były lub będą. Niemożliwe jest obecnie na przykład posiadanie uprawnień do przewodu osób autokarem bez odpowiedniego orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdów. Psychologia zdobywa coraz większe obszary. Rozpoczynając od poczytnych ciekawostek psychologicznych mających głównie charakter rozrywkowy po wykorzystanie jej w największych światowych markach.

 Przydatną w codziennym życiu kompetencją jakiej uczą studia psychologiczne jest umiejętność prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem technik aktywnego słuchania dzięki czemu zdobywa się więcej istotnych informacji sprawiając jednocześnie, że rozmówca czuje się wysłuchany i zrozumiany. Zdolność do akceptacji i powstrzymywania się od oceny, tak potrzebna w pracy psychologa, przynosi również owoce w życiu pozazawodowym. Uważam, że dzięki niej możliwe jest ograniczenie negatywnych przeżyć poprzez pogodzenie się z faktem i przejście ponad nim, lub zrozumienie i „rozpracowanie”. Każda z wybranych dróg prowadzi jednak do tego samego – rozładowania lub uniknięcia negatywnych przeżyć. Bez wątpienia wpływa to także na jakość relacji zarówno z osobami bliskimi jak i spotykanymi w rozmaitych sytuacjach społecznych. Niemniej jednak efekt tej wiedzy na wspomnianej płaszczyźnie zazwyczaj pozostaje ten sam – poprawa jakości relacji a co za tym idzie również żywionej w naszym kierunku sympatii. Wiedza zdobyta na studiach psychologicznych pozwala w skuteczny sposób zbliżać, naprawiać lub budować na nowo relacje interpersonalne. Między innymi za sprawą wiedzy o takich mechanizmach jak dążenie-unikanie. Znając już ten mechanizm można rozpoczynać pracę nad sobą przynoszącą wspomniany wyżej efekt. Zmienia to przede wszystkim moje własne podejście do życia. Należy jednak pamiętać, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą i tym samym zmieniają się relacje w rodzinie jak i wśród znajomych.

Próbując podsumować moje myśli stwierdzam, że psychologia to obecnie jeden z najbardziej przydatnych życiowo kierunków studiów. Łączy w sobie wiedzę pozwalająca na lepsze zrozumienie samego siebie jak i szerokie perspektywy zawodowe w których każdy może znaleźć swoją drogę. To jednak także kierunek, który wciąż dynamicznie się rozwija dlatego wybierając dla siebie tę drogę należy wziąć pod uwagę, że odebranie dyplomu nie jest tożsame z zakończeniem edukacji.

KSZ