Sprawdź wszystkie materiały na temat

Poradnik maturalny

Sprawdź, jaki masz typ osobowości

Wyróżniamy wiele rodzajów klasyfikacji grupujących ludźmi pod względem przejawianych cech osobowości i typów charakteru.

 Znajomość swojego rodzaju typu osobowości może być bardzo pomocna na etapie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Jedną z rodzajów klasyfikacji, jest podział Hipokratesa-Galena, który wyróżnił cztery typy osobowości: sangwinik, melancholik, choleryk i flegmatyk.

Jeśli jesteś sangwinikiem to cechujesz się:

– towarzyskością

– chęcią pracy i działania w zespole

– otwartością na nowe doświadczenia

– entuzjazmem w podejmowaniu nowych działań

– spontanicznością

– trudnością w wytrwałości i systematyczności

– niekoniecznie lubisz sztywne plany, rutynowe zajęcia, a także pracę detaliczną

Jeśli jesteś melancholikiem to cechujesz się:

– nieufnością, ostrożnością w działaniu, nawet do granic pesymizmu

– perfekcyjnością, dokładnością w pracy

– preferujesz pracę w samotności, niż w grupie ludzi

– więcej czasu planujesz, niż działasz

– jesteś wrażliwy na krytykę i niepowodzenie

– cechujesz się skłonnością do depresyjnych zachowań

Jeśli jesteś cholerykiem to cechujesz się:

– optymizmem, dynamizmem, aktywnością

-komunikatywnością, charyzmą w kontaktach z innymi

– dobrze czujesz się w grupie, szczególnie, jako lider

– poświęcasz się pracy, lubisz mieć wszystko pod kontrolą

– zorganizowaniem, wydajnością, skrupulatnością

– napędzaniem innych do pracy

Jeśli jesteś flegmatykiem to cechujesz się:

– cechami dobrego obserwatora, który woli być obok niż w środku grupy

– spokojem, opanowaniem nawet w pracy pod presją

– cierpliwością, równowagą, pogodą ducha

– unikaniem konfliktów, radzeniem sobie z stresem

Warto pamiętać, że często cechy poszczególnych typów osobowości przenikają się. Przy wyborze kierunku studiów, zastanów się, do którego typu osobowości najbardziej pasujesz. Czy jak choleryk i sangwinik wolisz pracę z ludźmi, czy może bardziej jak melancholik wolisz pracować w samotności, a może czujesz się dobrze w zorganizowanym układzie pracy, jak flegmatyk? Dostosowanie pracy do osobowości umożliwia osiągnięcie większej satysfakcji w życiu zawodowym i poczucia spełnienia.