Sprawdź wszystkie materiały na temat

Poradnik maturalny

Praca po studiach perspektywy zawodowe

Sprawdź perspektywy zawodowe po studiach w WSNS w Lublinie.

Jako absolwent możesz pracować w poradniach psychologicznych, działach HR, przedsiębiorstwach, w organizacjach doradczych, w poradniach jako doradca rodziny, w placówkach oświatowych, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych, w agencjach: reklamowych, marketingowych oraz Public Relations, w instytucjach dyplomatycznych, samorządowych i rządowych. Będziesz mógł założyć własną firmę szkoleniową lub doradczą oraz pracować jako coach lub trener biznesu i rozwoju osobistego.

Studiuj psychologię w WSNS w Lublinie

W specjalności „psychologia biznesu” nacisk został położony na naukę umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy to w charakterze jej organizatora czy też pracownika różnych szczebli w przedsiębiorstwach.

Specjalność „psychologia rozwoju osobistego” przeznaczona jest dla osób, pragnących wykorzystać wiedzę i umiejętności psychologiczne do poznania siebie, własnego rozwoju czy budowania zdrowych relacji osobistych lub ich poprawienia.