Sprawdź wszystkie materiały na temat

Poradnik maturalny

Studencki savoir-vivre

Przekraczając mury uczelni wyższej przekonasz się, jak wiele w Twoim życiu się zmieni. Zmieniają się reguły tytułowania wykładowców, sekretariat zmienia się w dziekanat, dyrektor w rektora, a uczeń w studenta.

Niezmienne pozostaje klasyczne Dzień dobry do wykładowców czy pracowników uczelni – zawsze i wszędzie dobrze widziany zwrot grzecznościowy na powitanie. Pamiętaj jednak, że to Ty kłaniasz się pierwszy. Rękę na powitanie wyciąga jednak osoba wyższa stopniem lub starsza. Tytułowanie na uczelni wyższej może sprawiać na początku pewne problemy. Nie przenosimy przyjętego w szkołach ponadgimnazjalnych zwyczaju tytułowania nauczycieli: „Sorze” czy „Sorko”. Tytułujemy wykładowcę zgodnie z uzyskanym przez niego stopniem naukowym. A może być ich kilka, dlatego przydatna będzie poniższa ściągawka:

mgr – magister – tytułujemy panie magistrze lub pani magister

dr – doktor – panie doktorze lub pani doktor

[dr hab. – doktor habilitowany – w zależności od uczelni i wykładowcy tytułujemy Panie doktorze lub panie profesorze (słowo wyjaśnienia poniżej)

prof. dr hab.  – profesor – panie profesorze lub pani profesor – Nigdy nie mówimy sorze!

Profesor może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Przy czym stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Jak odróżnić jednego od drugiego? Tylko po kolejności zapisywania tytułów naukowych:

profesor zwyczajny – prof. dr hab. Jan Nowak

profesor nadzwyczajny – dr hab. Jan Nowak, prof. UM

Na uczelni obowiązuje strój klasyczny, jednak pamiętaj, że na egzaminy lub uroczystości uczelniane (jak Inauguracja roku akademickiego – czyli twój pierwszy dzień w murach uczelni) ubierać się trzeba galowo! Po szczegółowe informacje jak odnaleźć się w szkole wyższej uzyskasz u nas na zajęciach z przedmiotu „Studencki savoir-vivre”.

dyrektor dr Maria Bernat