Sprawdź wszystkie materiały na temat

Poradnik maturalny

Równowaga między odpoczynkiem, a nauką

Czas studiów to dla znakomitej większości osób jeden z najlepszych okresów w życiu. W ich trakcie poznajemy wiele nowych osób oraz zdobywamy nowe umiejętności. To także czas pierwszych sesji i intensywnej nauki.

Work-life balance oznacza formę gospodarowania czasem, której celem jest zachowanie równowagi pomiędzy równoległymi sferami funkcjonowania na różnych polach życiowych: zawodowym, społecznym i osobistym.  Pojęcie to jest odbiciem społecznej potrzeby zachowania równowagi i zdrowego stylu życiu, w którym jest miejsce zarówno na naukę, pracę, rodzinę, ale również, a może przede wszystkim na regenerację i odpoczynek. Jedno, bez drugiego, nie może istnieć.

Nauka bez odpoczynku nie będzie wydajna, a przedłużający się odpoczynek bez stanu aktywności będzie przypomniał bardziej męczącą stagnację, niż przyjemność. Obie te formy występują na zasadzie kontrastu i tylko dzięki umiejętnemu łączeniu różnych obszarów funkcjonowania, jesteśmy w stanie docenić zarówno naukę, jak i odpoczynek.  Osiągnięcie umiejętności harmonijnego planowania czasem i wielopoziomowego rozwoju, już w okresie studiów umożliwi studentom łatwiejsze wdrażanie tej dynamiki w późniejszym okresie, gdy obowiązków będzie przybywać.

magister Mariola Stecka